Tin tức

Thông tin về MoneyGram

Tập đoàn chuyển tiền quốc tế Moneygram là một công ty chuyển tiền quốc tế toàn cầu, có trụ sở  tại Dallas, Texas. Nó có nhiều trung tâm điều hành nằm ở Louis Park, Minnesota và Brooklyn Center, Minnesota, trung tâm điều hành ở Denver, Colorado và nhiều văn phòng đại lý ở nhiều quốc gia và cùng lãnh thổ trên khắp nơi trên thế giới.

Moneygram được chia thành hai loại: Chuyển tiền trên toàn cầu và kết quả Giấy tờ tài chính. Công ty cung cấp dịch vụ đến khách hàng và người tiêu dùng thông qua mạng lưới đại lý và tổ chức khách hàng.

Chuyển tiền quốc tế Moneygram là sự hợp nhất của hai công ty. Một công ty là tập đoàn Minneapolis- Travelers Express được thành lập vào năm 1940, và trở thành bộ vi xử lý về chuyển tiền lớn nhất của thế giới về chuyển tiền và nắm chủ chốt trong ngành công nghiệp chi trả tiền tệ điện tử. Và một công ty khác cũng góp phần tạo nên tập đoàn chuyển tiền quốc tế Moneygram là Denner- Intergrated Traveler Express, công ty này bước vào lĩnh vực chuyển tiền quốc tế năm 1988. Travelers Express và MoneyGram Payment (hệ thống chi trả Moneygram) Systems sáp nhập vào năm 1988 khi công ty mẹ Viad mua lại Moneygram Payment Systems. Viad đã chuyển gộp Travellers/MoneyGram Group thành một công ty mậu dịch công khai mới vào n ăm 2004. Và đó là Tập đoàn chuyển tiền quốc tế Moneygram.

 

Moneygram vietnam

Moneygram vietnam

Từ 2007-2009, Cổ phần của MoneyGram giảm đến 96%.Công ty đã thất thoát hơn 1.6 triệu USD từ vốn đầu tư trong cục an ninh và  nền  tài  chính bị tr ì trệ bởi các khoản thế chấp đầy rủi ro vào năm 2008. Các khoản thất thoát đã buộc công ty phải bán cổ phần chính cho Thomas H.Lee Partners và Goldman Sachs để  đổi  lại việc lưu thông tiền. Trong suốt thời kỳ suy giảm,U.S .Bancorp đã chuyển dịch vụ chuyển tiền sang cho Western Union. Công ty bắt đầu có lãi lại vào năm 2009.

Vào tháng 9- 2010,MoneyGram cho biết rằng Công ty sẽ chuyển tụ sở chính sang thành phố Dalls,Texas, mặc dù Minneapolis,Minnesota sẽ vẫn là trụ sở cho tập đoàn quốc tế và trung tâm công nghệ thông tin h à ng đầu. Và Denver,Colorado sẽ vẫn là chủ của tập đoàn trung tâm triệu tập của nó. Công ty chính thức chuyển trụ sở chính vào ngày 1/11/2010.

Năm 2011 Moneygram đến viêt nam. Chiến lược mở rộng này là nỗ lực để khai thác các ngành công nghiệp chuyển tiền toàn cầu 400 tỷ USD đang phát triển rất nhanh chóng. Trong năm 2010, Việt Nam đã nhận được hơn 7 tỷ USD kiều hối, chủ yếu là gửi từ Mỹ. Do đó, MoneyGram viêt nam dự định khai thác ngành tiềm năng này tại Việt Nam để mở rộng mạng lưới và phát triển giao dịch.

Kinh doanh chuyển tiền vẫn là hoạt động chính của MoneyGram. Công ty đã mở rộng kinh doanh chuyển tiền trên toàn cầu thông qua các tổ chức tài chính được công nhận.

Bên cạnh đó, MoneyGram tiếp tục phát triển tại các địa điểm khác bằng cách kết hợp công nghệ tiên tiến và linh hoạt tạo thuận lợi cho việc chuyển tiền qua điện thoại di động, thẻ trả trước hoặc máy ATM, để tăng tốc độ dịch vụ và khối lượng chuyển tiền. Những nỗ lực này cũng giúp tăng cạnh tranh của công ty, đặc biệt là với đối thủ Western Union.

 Chuyển tiền quốc tế – biên dịch & sưu tầm