Dịch vụ chuyển tiền sang Serbia

Bạn muốn nhận tiền kiều hối từ Serbia về việt nam

Bạn có con di du học, bạn muốn Chuyển tiền qua Serbia

Thay việc phải đến ngân hàng để hỏi thủ tục rườm rà và tốn thời gian, bạn có thể gọi điện đến chúng tôi để tư vấn dịch vụ chuyển tiền đến Serbia

Chúng tôi là dịch vụ nhận tièn kiều hối từ Serbia về việt nam và tư vấn chuyển tiền đi Serbia

Chuyển tiền qua Western Union

Khách hàng chỉ cần cung cấp tên và quốc gia người nhận, dịch vụ sẽ chuyển tiền tới tận tay người nhận, thông qua Western Union.  Người nhận sẽ nhận được tiền nhanh tróng từ  2h đến 12h.