Dịch vụ chuyển tiền sang Slovakia 100% đến người nhận

Bạn muốn nhận tiền kiều hối từ Slovakia về việt nam

Bạn có con di du học, bạn muốn chuyển tiền qua Slovakia

Thay việc phải đến ngân hàng để hỏi thủ tục rườm rà và tốn thời gian, bạn có thể gọi điện đến chúng tôi để tư vấn dịch vụ chuyển tiền đến Slovakia

Chúng tôi là dịch vụ nhận tièn kiều hối từ Slovakia về việt nam và tư vấn chuyển tiền đi Slovakia

Chuyển tiền qua Western Union

Khách hàng chỉ cần cung cấp tên và quốc gia người nhận, dịch vụ sẽ chuyển tiền tới tận tay người nhận, thông qua Western Union.  Người nhận sẽ nhận được tiền nhanh tróng từ  2h đến 12h.